Cymru

4 Feb 2016

Leanne Wood: Ni angen deddf Cynrychiolaeth y Bobl Cymreig

Mae hwn yn blog gwadd gan Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru . Mae'r farn a fynegir yma yn un yr awdur ac nid ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu barn yr Electoral Reform Society. Yr wythnos hon trefnodd y Gymdeithas Diwygio Etholiadol ddadl yn Aberystwyth ar y testun ‘Democratiaeth.’ Fel y prif siaradwr, cefais y cyfle i amlinellu cynlluniau Plaid Cymru i greu llywodraeth fwy hygyrch, agored ac […]
16 Jul 2015

Pobl ifanc Cymru o blaid Pleidlais yn 16 - ac Addysg ar Wleidyddiaeth

Ddoe, fe gyhoeddodd Comisiwn y Cynulliad Cenedlaethol eu arolwg ar bleidleisiau yn 16, ac mae pobl ifanc Cymru wedi lleisio’u barn. Ac mae'r neges yn glir - mae pobl ifanc eisiau pleidlais yn 16 oed. Gyda 10,375 o bobl ifanc wedi cymryd rhan yn yr ymgynghoriad, mae'r canlyniadau yn dangos 53% o o blaid pleidlais yn 16 oed; 29% yn erbyn; gyda 18% yn nodi 'ddim yn gwybod'. Canfyddiadau ymgynghoriad […]
17 Jun 2015

Y Ddeddf Uno (yr un arall)…

Gall Cynghorau mwy o faint amddifadu trigolion lleol heb ddiwygio’r system pleidleisio, meddai Dr Owain ap Gareth Heddiw, mae’r Gweinidog dros Wasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews yn cyhoeddi map arfaethedig newydd ar gyfer Awdurdodau Lleol yng Nghymru, gyda chynlluniau i leihau'r nifer o Gynghorau Sir i 8 neu 9. Mae hyn yn dilyn y Papur Gwyn diweddar 'Pŵer i Bobl Leol' a oedd yn amlinellu […]