Events

4th March 2017
4 Mar 2017
Tags: 
Plaid Cymru
party conference

Share

Event:

A oes angen mwy o Aelodau Cynulliad? Do we need more AMs? (Plaid Cymru Spring Conference)

Venue:
The Riverfront, Newport
Starts:
12:30pm
Ends:
01:30pm

A oes angen mwy o Aelodau Cynulliad?

Gyda 60 Aelod Cynulliad, a yw’r Cynulliad Cendlaethol rhy fach?

Gyda sialensau enfawr i dodd i Gymru, ydi’r Cynulliad yn ddigon mawr i ddal y Llywodraeth yn atebol, ac i ddatblygu polisiau a chyfreithiau da i sicrhau dyfodol Cymru?

Sut mae trafod hyn mewn oes ‘wrth-wleidyddiaeth’?

Bydd Yr Athro Roger Scully (Canolfan Llywodraethiant Cymru) a Dr Owain Llŷr ap Gareth (ERS Cymru) yn trafod eu gwaith diweddaraf ‘Ail –Lunio’r Senedd’ ar y pwnc. Bydd Liz Saville-Roberts AS, Ellen ap Gwynn a Steffan Lewis AC yn ymuno a’r panel.

Ymunwch â’r drafodaeth!

Darperir bwyd.


Do we need more AMs?

With only 60 AMs, is the National Assembly too small?

With huge challenges ahead for Wales, is the Assembly is large enough to hold the government to account, and to develop good policies and laws to ensure the future for Wales?

How do we discuss this in an 'anti-politics' era?

Professor Roger Scully (Wales Governance Centre) and Dr Owain Llŷr ap Gareth (ERS Wales) will discuss their latest work ‘Reshaping the Senedd’ on this subject. They will be joined by Liz Saville Roberts MP, Ellen ap Gwynn and Steffan Lewis AM on the panel.

Join the discussion!

Food will be provided.

17th March 2017
17 Mar 2017
Tags: 
conservative party conference
party conference

Share

Event:

Do we need more scrutiny? (Welsh Conservatives' Spring Conference)

Venue:
SWALEC Stadium, Cardiff
Starts:
12:30pm
Ends:
02:00pm

With only 60 AMs, is the National Assembly too small? With huge challenges ahead for Wales, is the Assembly is large enough to hold the government to account, and to develop good policies and laws to ensure the future for Wales? How do we discuss this in an 'anti-politics' era?

Speakers:
Professor Roger Scully (Wales Governance Centre) and Dr Owain Llŷr ap Gareth (ERS Cymru) will discuss their latest work ‘Reshaping the Senedd’ on this subject.

Chaired by Jess Blair (ERS Cymru) with a panel including Suzy Davies AM.

From ERS Cymru and Cardiff University