Electoral Reform Society Cymru

Electoral Reform Society Cymru
The campaign for electoral reform in Wales

Electoral Reform Society Cymru

Electoral Reform Society Cymru aims to build a better democracy in Wales by ensuring that the electoral processes of Westminster and Wales are fair and accountable.

What we do

In addition to supporting UK-wide campaigns, our work includes:

  • lobbying the Assembly Government and the Assembly Members and working with working with Welsh Civil Society to make politics in Wales better.
  • Educating voters on how different voting systems work and the impact that our current systems have on our politics

Mae Cymdeithas Newid Etholiadol Cymru yn anelu i adeiladu gwell ddemocratiaeth yng Nghymru drwy sicrhau fod y prosesau etholiadol San Steffan a Chymru yn deg ac yn atebol.

Yn ogystal â chefnogi ymgyrchoedd Brydain-oll, mae ein gwaith yn cynnwys:

  • lobio Llywodraeth Cymru ac Aelodau’r Cynulliad, a gweithio gyda Chymdeithas Sifig Cymru i wneud gwleidyddiaeth Gymreig well
  • Addysgu etholwyr ar sut mae gwahanol systemau yn gweithio a’r effeithiau'r cai’r systemau presennol ar ein gwleidyddiaeth.

 

The latest news about Welsh democracy
Why Wales needs more Assembly Members
Time to re-organise local government in Wales?