Blog

Pythefnos drydanol yng Nghymru…ond beth nesaf?

Phew! Wel, tydem ddim wedi arfer efo ddrama wleidyddol ym Mae Caerdydd I’r fath raddau y gwelwyd yn yr wythnosau diwethaf. Gyda canlyniad yr etholiad yn Llafur yn ennill 29 o 60 sedd, roedd y bleidlais...

Postiwyd 31 May 2016

Cynrychiolaeth menywod yn y Cynulliad yn crebachu

Yn gyffredinol, mae amrywiaeth mewn Seneddau ar y cynnydd ar draws y DU a’r byd. Ond mae’n bell o fod yn anochel – a mae gwneud ein sefydliadau adlewyrchu’r cyhoedd maent yn eu cynrychioli yn...

Postiwyd 25 Apr 2016

Dylem sicrhau fod pob llais yn cael ei glywed

[This blog is available in English here] Erbyn hyn dim ond 17 diwrnod sydd i fynd tan etholiad Cynulliad Cymru. Mae’r Pleidiau yn datgan eu polisïau ar gyfer y Cynulliad nesaf ddydd wrth ddydd. Felly,...

Postiwyd 18 Apr 2016

Y Ddeddf Uno (yr un arall)…

Gall Cynghorau mwy o faint amddifadu trigolion lleol heb ddiwygio’r system pleidleisio, meddai Dr Owain ap Gareth Heddiw, mae’r Gweinidog dros Wasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews  yn cyhoeddi map arfaethedig newydd ar gyfer Awdurdodau Lleol yng...

Postiwyd 17 Jun 2015