Hefyd ar gael yn: English
Mat Mathias and Jess Blair

ERS Cymru

ERS Cymru yn gweithredu ar gynsail syml – gall gwleidyddiaeth fod yn well nag ydyw. Rydym yn ymgyrchu dros well democratiaeth yng Nghymru, a ledled y DU.

ERS Cymru, Bae Caerdydd/ Cyfres 5, Platform, Ffordd Hemingway, Caerdydd, CF10 5LS

Ein gweledigaeth yw democratiaeth gynrychiadol sy'n addas at yr 21ain ganrif. Rydym yn gwybod bod pob blwyddyn sy'n mynd heibio, gyda'n system wleidyddol o'r oes stêm yn dal i fodoli, yn gyfle wedi'i golli i bobl Cymru. Mae'r adeg hon yn bwysicach i ni nag erioed wrth i bwerau dros etholiadau ddod i Gymru yn 2018, a rhoi cyfle euraidd i ni greu newid gwirioneddol.

Publications

See all publications

Briefings

See all briefings
Date published
01/06/22
Submission for

Rhagwybodaeth ar adroddiad y Pwyllgor Diben Arbennig

Type
ERS Cymru
Date published
08/04/22
Submission for

Opsiynau ar gyfer ethol Senedd amrywiaethol

Type
ERS Cymru

The ERS Cymru team

Jessica Blair
Cyfarwyddwr, ERS Cymru

Ymunodd Jess Blair ag ERS fis Mawrth 2017. Jess oedd Rheolwr Polisi a Phrosiectau Sefydliad Materion Cymreig, melin drafod amlwg yng Nghymru. Roedd hi'n Gyfarwyddwr Dros Dro yn ystod 2016 hefyd. Cyn hynny, roedd Jess yn gweithio yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, gan ysgrifennu polisïau ar gyfer plaid wleidyddol. Hefyd, roedd hi'n arfer gweithio ym Mrwsel gyda llywodraethau rhanbarthol ynghylch polisïau dysgu am oes. Mae gan Jess radd feistr mewn Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Cymru o Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd.

Matthew Mathias
Swyddog Ymgyrchoedd a Phrosiectau

Mae gan Mat 15 mlynedd a mwy o brofiad o gyfathrebu ac ymgyrchu. Cyn hynny, roedd ganddo rolau yng Nghymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Cymru a Heddlu Avon a Gwlad yr Haf.
Hefyd, mae wedi gweithio mewn sawl rôl amrywiol ar gyfer plaid wleidyddol ar lefel Ewropeaidd, cenedlaethol ac awdurdod lleol. Mae'n ysgrifennu'n achlysurol ar gyfer y cyhoeddiadau ar-lein Click on Wales a'r Wales Arts Review.