Wales for a new democracy (Welsh Labour Conference)

12 Mar

Venue Cymru, LL30 1BB

Saturday 12 Mar 22 12:30 pm - 2:00 pm

Where next for a Welsh democracy paving the way at a time when broader UK democracy is in crisis?

A conversation with:

  • Caroline Osborne, Political and Education Officer, Labour for a New Democracy 
  • Huw Irranca Davies MS, MS for Ogmore and Chair of the Special Purpose Committee on Senedd Reform
  • Maddy Dhesi, campaigner, the3million and HandsOffOurVote
  • Shavanah Taj, General Secretary of the Wales TUC and Commissioner for the Independent Commission on the Constitutional Future of Wales

This event is within Welsh Labour Conference, you will need a conference pass to attend. Ogwen B Room. Lunch provided.

Cymru am ddemocratiaeth newydd

Ble nesaf i ddemocratiaeth Gymreig yn arwain y ffordd ar adeg pan fo democratiaeth ehangach y DU mewn argyfwng?

Sgwrs gyda:

  • Caroline Osborne, Swyddog Gwleidyddol ac Addysg, Llafur dros Ddemocratiaeth Newydd
  • Huw Irranca Davies ASC, ASC dros Ogwr a Chadeirydd y Pwyllgor Pwrpas Arbennig ar Ddiwygio’r Senedd
  • Maddy Dhesi, ymgyrchydd the3million a HandsOffOurVote

Shavanah Taj, Ysgrifennydd Cyffredinol TUC Cymru a Chomisiynydd ar gyfer y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru

Dydd Sadwrn 12fed Mawrth, 12:30-14:00, Ystafell Ogwen B. Caiff cinio ei ddarparu.

More about event location

Venue Cymru

Venue Cymru, The Promenade, Penrhyn Cres, Llandudno LL30 1BB, UK

Get directions