Rhagwybodaeth ar adroddiad y Pwyllgor Diben Arbennig

Lawrlwythwch (92.4KB pdf) Rydym yn croesawu adroddiad Pwyllgor Diben Arbennig y Senedd ar Ddiwygio’r Senedd a’r fargen ddiweddar ar ddiwygio’r Senedd rhwng Llafur Cymru a Phlaid Cymru.  Mae adroddiad y Pwyllgor Diben Arbennig yn cynnwys...

Postiwyd 01 Meh 2022

Senedd

Opsiynau ar gyfer ethol Senedd amrywiaethol

Lawrlwythwch (702.7KB pdf) Mae’r papur briffio hwn yn trafod nifer o’r systemau etholiadol gwahanol sy’n cael eu hystyried fel rhan o’r trafodaethau ar Ddiwygio’r Senedd; y Bleidlais Sengl Drosglwyddadwy a’r tri amrywiad o Gynrychiolaeth Gyfrannol...

Postiwyd 08 Ebr 2022

Senedd

Pam y dylai cynghorwyr yng Nghymru gefnogi STV

Pam nawr? Nod Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yw ceisio adfywio democratiaeth ar lefel cynghorau. Mae un o’r darpariaethau’n galluogi awdurdodau lleol i gael dewis rhwng cadw at y system Cyntaf i’r Felin...

Postiwyd 09 Maw 2022

STV Ballots