Archwiliwch ein gwaith

Senedd

Mae gennym un cyfle i greu democratiaeth Gymreig...

Mae diwygio’r Senedd wedi bod yn destun trafod ers ei...

ERS Cymru
Mark Drakeford Welsh Labour Conference

Pleidlais yng nghynhadledd Llafur Cymru yn hwb mawr...

Gyda dim ond 60 o aelodau etholedig, mae Senedd Cymru...

Materion Cyfoes
Blaenau Gwent

Cynulliad Hinsawdd Blaenau Gwent yw’r cyntaf o’i fath...

Gallai’r gymuned hon fod ar fin newid y ffordd mae...

Materion Cyfoes
Ballot papers close up abstract

Yr hawl i sgrapio ‘Cyntaf i’r Felin’ wedi’i...

DIWEDDARIAD: Ddydd Mercher 20 Ionawr, daeth y Bil Llywodraeth Leol...

ERS Cymru
Constitutional Convention

Maniffesto ar gyfer Democratiaeth: Dyfnhau Democratiaeth

Mae democratiaeth yn ymwneud â grymuso dinasyddion i fod yn...

ERS Cymru
votes at 16 wales

Maniffesto ar gyfer Democratiaeth: Addysg ar gyfer y...

Mae addysg yn allweddol i sicrhau bod pleidleiswyr sydd newydd...

Materion Cyfoes

Maniffesto ar gyfer Democratiaeth: Senedd Gryfach

Mae’r Senedd yn edrych yn wahanol iawn i’r adeg y...

Materion Cyfoes
Cam gwych ymlaen i Gymru

Cyflwynwyd deddfwriaeth i ymestyn yr hawl i bleidleisio...

Mae Datganoli i Gymru wedi golygu ein bod yn gwneud...

Materion Cyfoes

Y gwir: Mae camdriniaeth ac aflonyddu yng ngwleidyddiaeth...

Cawson ni flas ar raddfa syfrdanol y gamdriniaeth yn San...

Materion Cyfoes

Cyfle i gynnal etholiadau lleol Cymru’n wahanol

Er y cafwyd heriau wrth i Ddeddf Cymru basio yn...

Materion Cyfoes

Diwygio yn y Senedd a system gyfrannol i...

Wrth i’r byd wleidyddol gael ei dynnu oddi ar ei...

Materion Cyfoes

Adeiladu Cynulliad Cenedlaethol Cryfach (“Ni mynd i fod...

Adeiladu Cynulliad Cenedlaethol Cryfach ( “Ni mynd i fod angen...

Materion Cyfoes