Newyddion a Sylw

Etholiadau Lleol Cymru 2022 a’r Achos dros STV

Ar 5ed Mai 2022 aeth dinasyddion i’r gorsafoedd pleidleisio yng Nghymru i ethol cynghorwyr ar gyfer pob un o’r 22 awdurdod lleol. Nid dyma’r unig etholiadau a gynhaliwyd y diwrnod hwnnw; Cynhaliodd Gogledd Iwerddon etholiad...

Postiwyd 15 Tach 2022

Amser am Newid_Etholiadau Lleol Cymru 2022 a’r Achos dros STV_social

Maniffesto ar gyfer Democratiaeth: Senedd Gryfach

Mae’r Senedd yn edrych yn wahanol iawn i’r adeg y dechreuodd gyntaf ym 1999. Mae datganoli parhaus wedi golygu bod mwy o bwerau yn cael eu dal ym Mae Caerdydd – gan gynnwys pwerau deddfu...

Postiwyd 23 Hyd 2020

Cyfle i gynnal etholiadau lleol Cymru’n wahanol

Er y cafwyd heriau wrth i Ddeddf Cymru basio yn gynharach eleni, mae’r ddeddfwriaeth yn golygu y caiff detholiad o bwerau newydd eu datganoli i Gymru yn fuan, gan gynnwys y rheiny dros etholiadau.  Yn...

Postiwyd 26 Hyd 2017