Communications and Research Assistant

Cardiff

  • Salary

    £25,639 – 35,253

  • Contract

    Permanent

  • Closing date

    14 Feb 2024

ERS Cymru is looking for a Communications and Research Assistant to join our Cardiff office.

Please complete this form and submit via email to matthew.bogle@electoral-reform.org.uk.

The closing date for the receipt of applications is 14th February 2024 at 23:59. Interviews will take place shortly afterwards in Cardiff.


Mae ERS Cymru yn chwilio am Gynorthwyydd Cyfathrebu ac Ymchwil i ymuno â’n swyddfa yng Nghaerdydd.

Cwblhewch y ffurflen hon a’i chyflwyno trwy e-bost i matthew.bogle@electoral-reform.org.uk Bydd pob cais yn cael cydnabyddiaeth o’i dderbyn.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw Chwerfror 14eg am 23:59. Cynhelir y cyfweliadau’n fuan wedyn yng Nghaerdydd.