Jobs at the ERS

ERS electoral reform society
ERS Jobs & Volunteering
Current Vacancies

Jobs at the ERS

Campaigns and Projects Officer

ERS Cymru

Location: Cardiff Bay with some UK travel
Salary: £28,246 - £35,094 (new appointments are always made at the lowest point of the scale unless there are special reasons for doing otherwise)
Closing Date: 19th May 2017 at 5pm
Hours: 35 hours per week with some evening and weekend work to be expected

At a critical time for electoral reform in Wales, ERS Cymru is seeking an effective and enthusiastic Campaigns and Projects Officer with an ability to manage a range of competing priorities to join our small team. 

This new role will be integral to delivering ERS Cymru’s objectives in Wales of delivering a better democracy.

The post holder is expected to be a flexible self-starter with campaigns, research and communications experience.

To apply please download a job pack below and send your completed application form to Jessica.blair@electoral-reform.org.uk

2017 ERS Cymru Job Pack English

 

Swyddog Ymgyrchoedd a Phrosiectau

ERS Cymru

Lleoliad: Bae Caerdydd gyda rhywfaint o deithio yn y DU
Graddfa gyflog:  £28,246 - £35,094 (mae cyflog gweithwyr newydd yn dechrau ar bwynt isaf y raddfa bob tro oni cheir rhesymau arbennig am beidio â gwneud hyn)
Rhaid i ni dderbyn eich cais erbyn 5pm ddydd Gwener 19 Mai.
Oriau:    Disgwylir 35 awr yr wythnos gydag ambell i benwythnos a noswaith o weithio.

Ar adeg hollbwysig o ran newid etholiadol yng Nghymru, mae ERS Cymru'n chwilio am Swyddog Ymgyrchoedd a Phrosiectau effeithiol a brwdfrydig sy'n gallu rheoli amryw o flaenoriaethau ar y pryd i ymuno â'n tîm bach. 

Bydd y rôl newydd hon yn rhan annatod o gyflawni amcanion ERS Cymru yng Nghymru o ran sicrhau gwell democratiaeth.

Bydd disgwyl i ddeilydd y rôl fod yn hyblyg ac yn hunan-gymhellol a bydd disgwyl iddo feddu ar brofiad o weithio ar ymgyrchoedd, ymchwil a gwaith cyfathrebu.

Cwblhewch y ffurflen a dychwelwch hi drwy e-bost i: jessica.blair@electoral-reform.org.uk

2017 ERS Cymru Job Pack Cymraeg