Future Voices: Delivering on a Parliament that works for Wales (Welsh Labour Fringe)

12 Apr 12 Apr

Snooze Wine Bar, 3 Church Walks, Llandudno, LL30 2HD

Friday 12 Apr 19 - Friday 12 Apr 19 5:30 pm - 6:30 pm

With the 20th anniversary of the Assembly upon us, how should it evolve further to become a parliament that delivers for the people of Wales?

Speakers include:

Huw Irranca-Davies, AM for Ogmore
Shavanah Taj, PCS Wales
Cerys Furlong, Chief Executive, Chwarae Teg
Jess Blair, Director, ERS Cymru (Chair)

Drinks and pizza provided

This event is outside the secure area, so you do not need a conference pass to attend. Please register your interest to allow for us to know numbers in advance by RSVPing to cymru@electoral-reform.org.uk

See on facebook

Lleoliad: Dydd Gwener 12fed Ebrill, 5.30pm-6.30pm, Bar Gwin Snooze, 3 Rhodfa’r Eglwys, Llandudno LL30 2HD

Lleisiau’r Dyfodol: Sicrhau Senedd sy’n gweithio i Gymru

Nawr bod bron 20 mlynedd ers sefydlu’r Cynulliad, sut ddylai esblygu ymhellach i fod yn senedd sy’n cyflawni dros bobl Cymru?

Mae’r siaradwyr yn cynnwys:

Huw Irranca-Davies, AC Ogwr
Shavanah Taj, PCS Cymru
Cerys Furlong, Prif Weithredwr, Chwarae Teg
Jess Blair, Cyfarwyddwr, ERS Cymru (Cadeirydd)

Darperir diodydd a pizza ysgafn

Yn agored i bawb sy’n mynychu’r digwyddiad – Rhowch wybod i ni os oes gennych chi ddiddordeb, er mwyn caniatáu i ni wybod faint o bobl sy’n dod ymlaen llaw drwy RSVP at cymru@electoral-reform.org.uk

More about event location

Snooze Wine Bar, 3 Church Walks, Llandudno

Snooze Wine Bar, 3 Church Walks, Llandudno, UK

Get directions

See more events...