Time to revitalise local democracy (Plaid Cymru Conference)

26 Mar

Millennium Lounge, Principality Stadium, Westgate Street, CF10 1NS

Saturday 26 Mar 22 12:30 pm - 1:30 pm

Time to revitalise local democracy

Could the elections in May be the last time our councillors are elected using first past the post? Join us in conversation on how Plaid can lead the way in campaigning to ensure that our council chambers are elected using STV and deliver a fairer, more diverse democracy.

with:

  • Rhys ab Owen MS, MS for South Wales Central and spokesperson for Constitution and Justice
  • Cllr Beca Brown, Gwynedd Council
  • Heledd Fychan MS, MS for South Wales Central, Councillor for Pontypridd town ward, RCT Council and spokesperson for Culture, Sports and International Relations.
  • Collette Stevenson SNP MSP for East Kilbride and Councillor for East Kilbride Central South
  • Cllr Aaron Wynne, Conwy Council

Translation and lunch provided. This event is inside Plaid Cymru conference, so you will need a conference pass to attend.

 

Amser i adfywio democratiaeth leol

A allai’r etholiadau ym mis Mai fod y tro olaf i’n cynghorwyr gael eu hethol gan ddefnyddio’r system ‘y cyntaf i’r felin…’? Ymunwch â ni mewn sgwrs ar sut y gall Plaid Cymru arwain y ffordd mewn ymgyrchu i sicrhau bod ein siambrau cyngor yn cael eu hethol gan ddefnyddio Pleidlais Sengl Drosglwyddadwy (STV) er mwyn sicrhau democratiaeth decach a mwy amrywiaethol.

gyda:

  • Rhys ab Owen, ASC dros Ganol De Cymru a llefarydd ar y Cyfansoddiad a Chyfiawnder
  • Cyng. Beca Brown, Cyngor Gwynedd 
  • Heledd Fychan, ASC dros Ganol De Cymru, Cynghorydd dros ward tref Pontypridd, Cyngor RhCT a llefarydd ar Ddiwylliant, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol.
  • Collette Stevenson SNP MSP dros East Kilbride a Chynghorydd dros East Kilbride Central South
  • Cyng. Aaron Wynne, Cyngor Conwy

Darperir cyfieithu a chinio. 

More about event location

Millennium Lounge, Principality Stadium, Westgate Street

Principality Stadium, Westgate Street, Cardiff, UK

Get directions