Votes at 16: How can Wales best deliver for our young people? (Welsh Labour Fringe)

13 Apr 13 Apr

Harlech Room, Venue Cymru, The Promenade, Penrhyn Crescent, Llandudno, LL30 1BB

Saturday 13 Apr 19 - Saturday 13 Apr 19 5:30 pm - 7:00 pm

ERS Cymru and the Electoral Commission host a panel event exploring how Votes at 16 can best be implemented in Wales.

Speakers include:

  • Hannah Blythyn AM, Deputy Minister for Housing and Local Government
  • Professor Elan Closs Stephens CBE, Electoral Commissioner, Wales
  • Jess Blair, Director, ERS Cymru
  • Dr Andrew Mycock, University of Huddersfield
  • Darren Hughes, Chief Executive, Electoral Reform Society (Chair)

Drinks and nibbles provided

Open to conference pass holders only

See on facebook

Lleoliad: Dydd Sadwrn 13eg Ebrill, 5.30pm-7pm, Ystafell Harlech, Venue Cymru, Llandudno, LL30 1BB

Y Bleidlais yn 16: Sut y gall Cymru ddarparu orau ar gyfer ein pobl ifanc?

Bydd ERS Cymru a’r Comisiwn Etholiadol yn cynnal digwyddiad panel sy’n edrych yn ofalus ar y ffordd orau o fynd ati i weithredu Pleidleisiau yn 16 yng Nghymru.

Mae’r siaradwyr yn cynnwys:

  • Hannah Blythyn AC, Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol
  • Yr Athro Elan Closs Stephens CBE, Comisiynydd Etholiadol, Cymru
  • Jess Blair, Cyfarwyddwr, ERS Cymru
  • Dr Andrew Mycock, Prifysgol Huddersfield
  • Darren Hughes, Prif Weithredwr, Cymdeithas Newid Etholiadol (Cadeirydd)

Darperir diodydd a bwyd bys-a-bawd

Mae’n agored i ddeiliaid tocynnau cynhadledd yn unig

More about event location

Harlech Room, Venue Cymru, The Promenade, Penrhyn Crescent, Llandudno

Venue Cymru, The Promenade, Penrhyn Crescent, Llandudno, UK

Get directions