Hefyd ar gael yn: English

Cysylltwch â Ni

Mae’r Gymdeithas Diwygio Etholiadol (ERS) yn gymdeithas annibynnol sy’n arwain yr ymgyrch dros eich hawliau democrataidd.

Cwestiynau Cyffredin

Os ydych am gysylltu âg ERS, byddem yn argymell e-bostio ers@electoral-reform.org.uk

A all ERS gynnal pleidlais ar ran fy mudiad?

Na all; nid yw’r Gymdeithas Diwygio Etholiadol yn cynnal pleidleisiau nac etholiadau o unrhyw fath.

Fel newyddiadurwr, â phwy y dylwn gysylltu?

Gallwch ddod o hyd i Swyddfa’r Wasg yma. Os hoffech gael eich ychwanegu at ein rhestr cyfryngau, anfonwch e-bost atom: mediaoffice@electoral-reform.org.uk gyda manylion cyswllt a’r math o wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddi.

Sut gallaf helpu’r ymgyrch?

Gallwch chi ddod yn aelod o’r Gymdeithas a chefnogi ein gwaith neu arwyddo deiseb ar gyfer un o’n hymgyrchoedd.

Sut mae gwneud newidiadau i fy aelodaeth o ERS?

Os ydych chi am ddiweddaru eich manylion, cynyddu eich cyfraniad neu ganslo eich aelodaeth o ERS, anfonwch e-bost at ers@electoral-reform.org.uk neu ffoniwch 0203 967 1884.

Allwch chi adolygu fy system etholiadol?

Yn anffodus, ni all y Gymdeithas Diwygio Etholiadol gynnig gwerthuso systemau etholiadol newydd neu gynlluniau cyfansoddiadol.

A yw ERS yn cynnig profiad gwaith neu gyfleoedd ar gyfer interniaeth?

Nid yw’r Gymdeithas yn cynnig unrhyw brofiad gwaith na chyfleoedd ar gyfer interniaeth ar hyn o bryd. Ond os oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio gyda ni yn y dyfodol, gallwch fwrw golwg ar gynllun Cymrawd Lakeman.