Buddugoliaeth fawr ar ddiwygio’r Senedd

Pan ddisgrifiodd Ron Davies y syniad o ddatganoli fel ‘proses nid digwyddiad’ yn ôl yn 1999, doedd ganddo fawr o syniad y byddai ei eiriau’n dod i ddisgrifio chwarter canrif o ddiwygio yng Nghymru.

Find out more >

Pwy Ydyn Ni

Mae’r Gymdeithas Diwygio Etholiadol (ERS) yn sefydliad annibynnol sy’n arwain yr ymgyrch dros eich hawliau democrataidd.